พช.บางแก้ว จัดกิจกรรมอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ขยายพันธุ์ไม้ฟองอากาศ) ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

พช.บางแก้ว จัดกิจกรรมอบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนท [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.บางแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP วิสาหกิจชุมชนบุชรอ หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTO [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปะขอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรม วันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้กิจกรรม “สานพลังสตรี สานต่ออาชีพ หนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน”

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรม วันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้ก [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพัทลุง

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำ [...]

อ่านต่อ