พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสธารณประโยชน์ ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสธารณประโยชน์ ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสธารณประโยชน์ ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางเเก้ว ประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อพบปะประชาชนเเละมอบสิ่งของตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสฯ ณ วัดลอน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมี ส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อำเภอบางแก้ว และประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.บางแก้ว : ภาพ/ข่าว

(Visited 3 times, 1 visits today)