พช.บางแก้ว ติดตามการสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักสานบ้านเกาะหยีี หมู่ที่ 13 ตำบลนาปะขอ

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ติดตามการสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักสานบ้านเกาะหยีี หมู่ที่ 13 ตำบลนาปะขอ”
>>>วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักสานบ้านเกาะหยีี หมู่ที่ 13 ตำบลนาปะขอ ซึ่งมีการผลิตกระเป๋าจักสาน ตะกร้าจัดสาน จำหน่ายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้แก่สมาชิกในช่วงสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
# Change for good

(Visited 1 times, 1 visits today)