เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้กักตัว ณ ศูนย์พักคอย รตลาดน้ำบ้านปากพล หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ

พช.บางแก้ว เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้กักตัว ณ ศูนย์พักคอย รตลาดน้ำบ้านปากพล หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอย รตลาดน้ำบ้านปากพล หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(Visited 3 times, 1 visits today)