สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาปะขอ ม.4 ต.นาปะขอ

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาปะขอ ม.4 ต.นาปะขอ”
>>>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาปะขอ ม.4 ต.นาปะขอ เพื่อส่งเสริมการออม และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการฯและสมาชิกกลุ่มในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 ในพื้นที่

(Visited 8 times, 1 visits today)