ติดตามการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนผลิตเครื่องแกง บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่12 ตำบลนาปะขอ

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ติดตามการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนผลิตเครื่องแกง บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่12 ตำบลนาปะขอ”
>>>วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน ปี 2564 ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ในชื่อกลุ่มสัมมาชีพชุมชนผลิตเครื่องแกง บ้านทุ่งเศรษฐี มีผลิตภัณฑ์เครื่องแกง 3 ชนิด คือ เครื่องแกงส้ม แกงกระทิ และแกงเผ็ด

(Visited 29 times, 1 visits today)