ติดตามการสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสัมมาชีพชุมชนผลิตเครื่องแกง บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่12 ตำบลนาปะขอ

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่พัสดุระดับอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้ [...]

อ่านต่อ