หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองกระอาน หมู่ที่ 14 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

(Visited 47 times, 1 visits today)