พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิป VDO โคก หนอง นา โมเดล แห่งความสำเร็จ ศูนย์เรียนนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (สวนส้ม ปันสุข)

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิป VDO โคก หนอง นา โมเดล แห่งความสำเร็จ”
ณ ศูนย์เรียนนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (สวนส้ม ปันสุข)
บ้านหลังสถานี ม.1 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
>>>วันที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิป VDO โคก หนอง นา โมเดล แห่งความสำเร็จ
ณ ศูนย์เรียนนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (สวนส้ม ปันสุข)
บ้านหลังสถานี ม.1 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 14 times, 1 visits today)