พช.บางแก้ว รับสมัครเยาวชนทายาท OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล

พช.บางแก้ว ขอเชิญน้องๆเยาวชนทายาท OTOP อายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ขยายเวลาการเปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

(Visited 38 times, 1 visits today)