พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิป VDO โคก หนอง นา โมเดล แห่งความสำเร็จ ศูนย์เรียนนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (สวนส้ม ปันสุข)

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิป VDO โคก หนอง นา โมเดล แห่งความสำเร็จ ศูนย์เรียนนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล (ตาชาย ยายกุ้ง)

“พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมการจัดทำคลิป VDO โคก หนอง [...]

อ่านต่อ