ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดแนวทางพัฒนา โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดแนวทางพัฒนา โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”
>>>วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงลงพื้นที่บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดแนวทางพัฒนา โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องแกง แกงไตปลา ปลาดุกร้า โลชั่นน้ำผึ้ง และลิปติกมหาเสน่ห์
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)