สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปะขอ

📣📣”พช.บางแก้ว สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปะขอ ”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาปะขอ หมู่ที่ 4 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งดำเนินการเก็บสัจจะและปล่อยกู้ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยมีสมาชิก 244 คน มีสัจจะรวมกว่า 2 ล้านบาท
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 11 times, 1 visits today)