มกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎราคม 2564

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
“พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎราคม 2564”
>>>วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณริมถนนสายบ้านโคกสัก-บ้านลอน ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก และประชาชน ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
# Change for good
#พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 20 times, 1 visits today)