ติดตามครัวเรือนปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำธาร์ หมู่ทึี่ 6 ตำบลโคกสัก

📣📣”พช.บางแก้ว ติดตามครัวเรือนปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำธาร์ หมู่ทึี่ 6 ตำบลโคกสัก”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนปราชญ์สัมมาชีพชุมชนบ้านลำธาร์ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ ระเบียงสวน @ สบายฟาร์ม โดยนายมนูญ คงช่วย ซึ่งมีกิจกรรมการปลูกฝรั่งกิมจู มะเขือเทศสีดา กล้วยน้ำหว้า แก้วมังกร ส้มโชกุน
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 26 times, 1 visits today)