จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4

📣📣”พช.บางแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4″
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ในฐานะ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4 เพื่อพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยผิดนัด ณ ห้องประชุมอำเภอบางแก้ว
โดยมี นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานในการประชุมฯ
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 10 times, 1 visits today)