จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางแก้ว (กพสอ.)

📣📣”พช.บางแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางแก้ว (กพสอ.)”
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางแก้ว(กพสอ.) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพัฒนาสตรี รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการปลุูกผักฯเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 18 times, 1 visits today)