คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสักจัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (แกงไตปลาแห้ง)

📣📣”พช.บางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสัก
จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (แกงไตปลาแห้ง)”
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสัก จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (แกงไตปลาแห้ง) ณ ศาลาหมู่บ้านทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลทโคกสัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการพัฒนาสตรีและสตรีผู้สนใจ จากหมู่ที่ 1-13 ตำบลโคกสัก จำนวน 40 คน โดยมี นางปรียา จุลรอด ผู้ประกอบการ OTOP (แกงไตปลาแห้ง) เป็นวิทยากรให้ความรู้
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 69 times, 1 visits today)