คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาปะขอ จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปา และขนมจีบ)

📣📣”พช.บางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาปะขอ
จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปา และขนมจีบ)”
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาปะขอ จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปา และขนมจีบ) ณ มัสยิส หมู่ที 1 ตำบลนาปะขอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการพัฒนาสตรีและสตรีผู้สนใจ จากหมู่ที่ 1-14 ตำบลนาปะขอ โดยมี นางสาวดาริน โมโส่ย เป็นวิทยากรให้ความรู้
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
# Change for good #
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 24 times, 1 visits today)