โคก หนอง นา เพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง#ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียง โคก หนอง นา โมเดล (นายมนตรี หนูอ่อน)

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีียง โคก หนอง นา โมเดล ความเชื [...]

อ่านต่อ

มกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎราคม 2564

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บาง [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาปะขอ จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปา และขนมจีบ)

📣📣”พช.บางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาปะข [...]

อ่านต่อ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ครั้งที่ 4

📣📣”พช.บางแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและต [...]

อ่านต่อ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสักจัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (แกงไตปลาแห้ง)

📣📣”พช.บางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกสั [...]

อ่านต่อ

ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ธรรมาภิบาล กิจกรรม กองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📣📣”พช.บางแก้ว ร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกอ [...]

อ่านต่อ