พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปาและขนมจีบ)

“พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปาและขนมจีบ) ”
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลท่ามะเดื่อ จัดกิจกรรมโครงการ/หลักสูตร พัฒนาทักษะสตรี : ด้านการฝึกอบรมอาชีพสตรี (ซาลาเปาและขนมจีบ)กลุ่ มเป้าหมาย สตรี/ผู้สนใจ จากหมู่ที่ ๑ – ๗ ตำบลท่ามะเดื่อ จำนวน ๔๕ คนณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหูแร่ ม.๕ ต.ท่ามะเดื่อ
โดยมีนายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว พร้อมนางเอ็นดู สุวรรณยุหะ แม่บ้านมหาดไทยอำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่สมาชิกและคฃระกรรมพัฒนาสตรีตำบลท่ามะเดื่อ และมี น.ส.ดารินทร์ โบ่โสย / นางสมพร โต๊ะหวัง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽
#Change for good
พช.บางแก้ว:ภาพ/ข่าว

(Visited 19 times, 1 visits today)