พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

📣พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 📣📣
📣พช.บางแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล บ้านช่างทอง อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมชาย ชุมพาที วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปี 2564-2565 และร่วมบริจาคทุนศรัทธา ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000 บาท ในการนี้ นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยนางเอ็นดู สุวรรณยุหะ แม่บ้านมหาดไทยอำเภอบางแก้ว และนายพิรศักดิ์ ธรรมธัชติสรณ์ ปลัดอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
🌾🌾🌾พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🌾🌾🌾
# Change for good
📸📢พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว……📢

(Visited 8 times, 1 visits today)