ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านช่างทอง ม.๕ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

“พช.บางแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านช่างทอง ม.๕ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ”
วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 08.30 น.นางสาวกมเลศจิรกวี ช. เสมือนใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางกาญจนา สุขสว่าง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านช่างทอง ม.๕ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา โมเดล บ้านช่างทอง โดยมีนายสมชาย ชุมพาที ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ และขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา
ท่านนายอำเภอบางแก้ว นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ พร้อมด้วยคุณนาย และนายพิรศักดิ์ ธรรมธัชติสรณ์ ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรมและให้ขวัญ กำลังใจ
🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑…….

(Visited 96 times, 1 visits today)