ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล

“พช.บางแก้ว ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล ”
วันอังคาร ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา 09.30 นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอบางแก้ว และคุณนาย
ร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล บ้านช่างทอง ม.๕ ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว🥝🥑…….

(Visited 17 times, 1 visits today)