“พช.บางแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ” บ้านหลังสถานีรถไฟ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปะขอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽 “พช.บางแก้ [...]

อ่านต่อ