พช.บางแก้ว มอบทุนเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🍆🥕พช.บางแก้ว🍆🥕 28 เม.ย. 2564 เวลา 10.30 น. นางกาญจนา สุ [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ส่งเสริมบุคลากร และนักพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัวต้านโควิด-19

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บาง [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมกับคณะกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสังเขย่า จัดพิธีสมโภชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน 🍆🌽 📣📣 “พช.บ [...]

อ่านต่อ

“พช.บางแก้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 “

“พช.บางแก้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กช [...]

อ่านต่อ