“พช.บางแก้ว ติดตาม สนับสนุนกลุ่มอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ บ้านหัวปอ หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง”

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽 “พช.บางแก [...]

อ่านต่อ