“พช.บางแก้ว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563”

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 “พช.บาง [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมประชุมสัมนาโครงการร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ และงานมหกรรมเครือข่ายชุมชนและตำบลวิถีพอเพียง ภาคใต้ โซนพัทลุง-สงขลา ปี 2563 “สืบสาน รักษา ต่อยอดตามรอยพ่อวิถีพอเพียง”

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽 >>>พ [...]

อ่านต่อ