??พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน??ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

??นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว ร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้นำต้องทำก่อน” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้านพักพัฒนาการอำเภอ โดยมี เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และขยายผลไปสู่ทุกครัวเรือนต่อไป

#ผู้นำต้องทำก่อน

(Visited 46 times, 1 visits today)