สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย

“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ดำเนินโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ”
วันที่ 18 เมษายน 2563 คณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบลของอำเภอบางแก้ว จัดกิจกรรม Kick.off :โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ด้วยการปลูกผักสวนครัวภายในบริเวณบ้านของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) ในปัจจุบัน

(Visited 50 times, 1 visits today)