@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@สพอ.บางแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✍ วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยมีนายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานฯ มีโครงการขอรับการสนับสนุน จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย ประเภทอุดหนุน 1 โครงการ และประเภทหมุนเวียน 4 โครงการ รวมเงิน 520,900 บาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

(Visited 58 times, 1 visits today)