สพอ.บางแก้ว ตรวจสอบรายละเอียดการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@
@สพอ.บางแก้ว ตรวจสอบรายละเอียดการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี@
✍ วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน โดย นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมตรวจสอบเอกสารการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และให้คำแนะนำในการกู้เงิน เพื่อเข้าสู่ขบวนการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางแก้ว ต่อไป

(Visited 27 times, 1 visits today)