??พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน??ปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

??นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว ร่ ร่วมกิจกร [...]

อ่านต่อ

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน@✍️ สพอ.บางแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

✍️วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒน [...]

อ่านต่อ

@พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน@สพอ.บางแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

✍ วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยมี [...]

อ่านต่อ