ข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2562/2

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านOtop นวัตวิถี  และกลุ่ม ผลิตภัณฑ์Otop วิสาหกิจชุมชน บุชรอ(แปรรุปปลาดุก) รับทราบผลการดำเนินงานพร้อมให้คำแนะนำในการบริหารจัดการ การสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยนางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว และผู้นำชุมชนร่วมให้ข้อมูล

(Visited 27 times, 1 visits today)