ข่าวเดือนตุลาคม 2562

25/10/62 นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว และนางกาญจนา สุขสว่าง พัฒนากรตำบลนาปะขอ
ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี : การทำเครื่องแกง บ้านนาปะขอ ม.4 ต.นาปะขอ
ประเภท เงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง
ณ ที่ทำการกลุ่มไข่เค็มสมุนไพร
พร้อม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายฯ กรมการพัฒนาชุมชน
“สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

24/10/2562 นางสาวสุกฤตา พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้ว และนางกาญจนา สุขสว่าง พัฒนากรตำบลนาปะขอ
ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี : การทำไข่เค็มสมุนไพร รสต้มยำ บ้านปากพล ม.๙ ต.นาปะขอ
ประเภท เงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดพัทลุง
ณ ที่ทำการกลุ่มไข่เค็มสมุนไพร
พร้อม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน สมาชิกกลุ่มอาชีพสตรี แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามนโยบายฯ กรมการพัฒนาชุมชน
“สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ถิ่นผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

(Visited 46 times, 1 visits today)