ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม2562/1

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายชัชชลิต  บุญศิริ  นายอำเภอบางแก้ว  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว และทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสถานีรถไฟบางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี

(Visited 83 times, 1 visits today)