กิจกรรมอำเภอยิ้ม

6 กันยายน 2562 นางสาวสุกฤตา  พ้นภัย พัฒนาการอำเภอบางแก้วและทีมงานร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมและกิจกรรมอำเภอยิ้ม ณ วัดห้วยเนียง หมู่ที่5 ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

(Visited 67 times, 1 visits today)