โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองกระอาน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองกระอาน หมู่ที่ 14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุงขยายผลหมู่บ้านศก.พพ. อ.บางแก้ว

(Visited 151 times, 1 visits today)