สพอ.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์ สัมมาชีพสู่ความยั่งยืนกลุ่มเครื่องแกง ต.โคกสัก

สพอ.บางแก้ว ประชาสัมพันธ์ สัมมาชีพสู่ความยั่งยืนกลุ่มเครื่องแกง หมู่ที่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุงสัมมาชีพ สู่ความยั่่งยืน เครื่องแกง ม.8 ต.โคกสัก

(Visited 66 times, 1 visits today)