ผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมฯ ปี 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว ผลการดำเนินงานโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมฯ       ปี 2560 (โดยนางกาญจนา สุขสว่าง)ข่าว ประชาสัมพันธ์ ริเริ่ม ให้นำขึ้้นเว็บฯ _กาญ_

(Visited 32 times, 1 visits today)