นายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอบางแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย bangkaeo วันที่

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางขั้นตอนการคัดสรรคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ โครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565