นายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอบางแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์