สตรีอำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2564

🌳🍃 สตรีอำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2564 🍃🌳
📢📢 วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง มอบหมายให้ นางสาวกนกพร สุทธิพันธ์ และนางสาวอุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสอ.) อำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังสตรีจังหวัดนนทบุรี” เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2564 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้
🌸 การเดินแบบผ้าไทย ในธีม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.)
🌸 การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น ด้านการพัฒนาชุมชน ในส่วนของอำเภอบางบัวทอง ได้แก่ นาวสาวชวนากร โยคิณมิสจินจา
🌸 การจัดนิทรรศการแสดงความรู้ อาทิเช่น ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว, การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และความสำเร็จของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี
🌸 การเสวนา“บทบาทของผู้หญิงกับงานจิตอาสา” โดยนางจิดาภา จิระพินทุ ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563 เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้
📍ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
(Visited 15 times, 1 visits today)