พช.บางบัวทอง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564

 

สพอ. บางบัวทอง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อรับทราบนโยบาย และการมอบหมายสั่งการในส่วนของงานอำเภอบางบัวทอง โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธาน

ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(Visited 9 times, 1 visits today)