พช.บางบัวทอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ระยะที่ 2)

🌳🍃 สพอ. บางบัวทอง 🍃🌳
📢📢 วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง พร้อมด้วย นางสาวกนกพร สุทธิพันธ์ และนางสาวอุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผัก
📍ณ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
🥬 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีการปลูกผักสวนครัว ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน เป็นการลดรายจ่ายภายในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(Visited 7 times, 1 visits today)