พช.บางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

🌳🍃 สพอ. บางบัวทอง 🍃🌳
📢📢 วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง มอบหมายให้ นางสาวกนกพร สุทธิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้
👉🏻 โครงการต่อยอดเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตเครื่องประดับเงินฝังพลอย ตำบลบางรักพัฒนา
📝 ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(Visited 9 times, 1 visits today)