พช.บางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน

🌳🍃 สพอ. บางบัวทอง 🍃🌳
📢📢 วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นางนุสรา ธรรมฤาชุ พัฒนาการอำเภอบางบัวทอง มอบหมายให้ นางสาวกนกพร สุทธิพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
🌸 กลุ่มซักรีด (ต่อยอด) ตำบลละหาร
🌸 กลุ่มขนมเบเกอรี่ ตำบลบางรักพัฒนา
📍 ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(Visited 13 times, 1 visits today)