เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เข้าชม 2 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามและช่วยเหลือผู้พ้นโทษตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อปาน ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 2 times, 1 visits today)