พาผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล

เข้าชม 1 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ พานายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับนางสาวพเยาว์ จี้เพ็ชร ณ บ้านเลขที่ 187/36 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 1 times, 1 visits today)