ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ร่วมกับนายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ชั้น 3 อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 4 times, 1 visits today)