ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 3 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.นางพัชรินทร์ สมหอม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนักวิชาการ พัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 3 times, 1 visits today)